Odpowiedzialny Biznes

Internal Hero Banner Image

 

Odpowiedzialny biznes

Relacje z naszymi dostawcami

Niezwykle cenimy nasze relacje z dostawcami oparte na uczciwości i zaufaniu. Zgodnie z naszym regulaminem dotyczącym zamówień nasi dostawcy muszą przestrzegać zasad określonych w Kodeksie Postępowania Dostawcy, który reguluje kwestie dotyczące czasu pracy, bezpieczeństwa w miejscu pracy, wynagrodzeń oraz warunków pracy. Nasi dostawcy muszą także zadbać o to, aby każdy współpracujący z nimi podwykonawca i zakład produkcyjny również przestrzegał zasad wynikających z Kodeksu.

Zakłady produkcyjne objęte naszym programem muszą przechodzić regularne audyty. Ponadto w ramach programu audytów oferujemy regularne szkolenia dedykowane kupcom, dostawcom i kadrom zarządzającym w zakładach produkcyjnych.

Podpisując nasz Kodeks postępowania, nasi dostawcy zobowiązują się do:

  • Przestrzegania zakazu pracy dzieci i pracy przymusowej
  • Ochrony praw pracowników w zakresie wynagrodzeń, godzin pracy i wolności zrzeszania się
  • Przestrzegania zakazu molestowania, nadużyć i dyskryminacji
  • Przestrzegania przepisów BHP w miejscu pracy
  • Przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony środowiska

WIĘCEJ INFORMACJI

Informacja o strategii podatkowej realizowanej przez TJX Poland Sp. z o.o. w roku podatkowym 2022 jest dostępna tutaj.

Image
Info icon

Informacja dotycząca bezpieczeństwa

Wycofanie produktu -Kask rowerowy DUNLOP

Wycofanie produktu -Uniwersalny Adapter Podróżny Wenger

Wycofanie produktu -Bezprzewodowa ładowarka Cylo

Zamów newsletter