Środowisko Naturalne

Internal Hero Banner Image

Środowisko naturalne

Zależy nam, by wywrzeć pozytywny wpływ na świat, w którym żyjemy i prowadzimy naszą działalność biznesową. Od dawna staramy się realizować inicjatywy, które są korzystne dla naszej firmy i jednocześnie przyjazne środowisku. Nieustannie poszukujemy sposobów na zminimalizowanie naszego wpływu na planetę.

-

Pracujemy nad osiągnięciem zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do roku 2030 na operacjach własnych naszej firmy.*

W tym celu będziemy nadal ograniczać emisje gazów cieplarnianych, wdrażając inicjatywy dotyczące efektywności energetycznej oraz stosując energię odnawialną w naszych sklepach, biurach i centrach dystrybucyjnych.

Wszelkie pozostałe emisje operacyjne będziemy równoważyć poprzez podejmowanie dodatkowych kroków, takich jak rekompensowanie (wysokiej jakości) offsetów węglowych czy wykorzystywanie alternatywnych technologii.

*emisje z zakresów 1 i 2 TJX Europe

Image
TK_Static2ColumnC_1080px

Ślad węglowy

TJX pracuje także nad osiągnięciem globalnego, opartego na badaniach naukowych celu redukcji emisji. Celem tym jest redukcja o 55% emisji gazów cieplarnianych z naszych bezpośrednich operacji do roku fiskalnego 2030 w stosunku do roku bazowego 2017.

W Europie natomiast otwiera się przed nami nowa droga do osiągnięcia celu zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do roku 2030 w odniesieniu do naszych europejskich operacji.

100% energii elektrycznej nabywanej w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech i Polsce pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Image
TK_Static2ColumnC_1080px

Redukcja odpadów

Naszym celem jest zredukowanie odpadów do zera.

Większość odpadów eksploatacyjnych oraz tych pochodzących ze sklepów wysyłamy do recyklingu.

91% tych odpadów zamiast trafiać na wysypiska, zostaje przetworzona – nad resztą wciąż pracujemy.

Image
TK_Static2ColumnC_1080px

Oszczędzanie energii

Od roku podatkowego 2018 nasz program energooszczędnego oświetlenia sklepów zastępuje nieefektywne technologie oświetleniem LED we wszystkich nowych i zmodyfikowanych sklepach oraz centrach dystrybucyjnych, zapewniając średnio o 65% większą wydajność i zmniejszając zużycie energii w każdej z tych placówek o 42%.

W centrach dystrybucyjnych i w większości naszych sklepów w Europie zakończono już instalację oświetlenia LED.

Wraz z naszymi partnerami logistycznymi staramy się zmaksymalizować wykorzystanie pojazdów i usprawnić zarządzanie trasami dostaw, oferując szkolenia kierowców i inwestując w technologie takie jak śledzenie pojazdów.

W ciągu jednego roku skróciliśmy trasy przejazdów ciężarówkami o równowartość 1,8 miliona kilometrów dzięki zastosowaniu bardziej wydajnych innowacyjnych rozwiązań, takich jak pojazdy na paliwa alternatywne.

Image
TK_Static2ColumnC_1080px

Ograniczenie odpadów z tworzyw sztucznych

Inwestujemy w programy redukcji zużycia plastiku i innych odpadów:

Image
TK_Logos_240x240px

The Ocean Cleanup

Pomagamy zlikwidować Wielką Pacyficzną Plamę Śmieci (olbrzymią kumulację plastikowych odpadów w połowie drogi pomiędzy Kalifornią a Hawajami), wspierając projekt The Ocean Cleanup – organizację non-profit, której misją jest oczyszczenie oceanów z plastiku. Finansujemy budowę specjalnych obciążników, które umożliwiają funkcjonowanie dryfujących systemów oczyszczania. The Ocean Cleanup przewiduje, że uda się w ten sposób wychwycić 50% plastikowych odpadów co pięć lat, a w rezultacie do roku 2040 zredukować poziom zanieczyszczenia o ponad 90% (poczynając od roku 2018).

Image
The Plastic Collective

The Plastic Collective

The Plastic Collective to innowacyjny pilotażowy projekt, który pozwala lokalnym społecznościom wysp Pacyfiku generować dochód dzięki zbiórce plastikowych odpadów. Sfinansowaliśmy na Bali budowę specjalnej maszyny rozdrabniającej plastik do postaci, w której można go sprzedać lub przetopić na nowe produkty. W ramach programu prowadzone są dla lokalnych mieszkańców szkolenia, podczas których dowiadują się, jak obsługiwać maszynę i prowadzić własny mikrobiznes. Projekt ma pomóc lokalnej społeczności zredukować zanieczyszczenie plastikiem i poprawić jakość życia dzięki nowym możliwościom uzyskania dochodu.

Nasze podejście do plastiku Jednorazowego użytku

Zidentyfikowaliśmy najbardziej szkodliwe plastikowe odpady oceaniczne i usunęliśmy je ze wszystkich naszych sklepów i biur, w tym plastikowe butelki po napojach, jednorazowe torby, słomki, plastikowe kubki i nieulegające biodegradacji chusteczki.

Aby pomóc naszym klientom obniżyć zużycie jednorazowych toreb na zakupy, oferujemy torby wielokrotnego użytku.

W ich cenę wliczona jest darowizna na rzecz Akademii Przyszłości Stowarzyszenia WIOSNA.

Image
TK_Static2ColumnC_1080px
Image
Info icon

Informacja dotycząca bezpieczeństwa

Wycofanie produktu - Podpórki do książek z żółtymi kryształami aurypigmentu

Wycofanie produktu - Travelon Adapter Podróżny

Zamów newsletter