Środowisko Naturalne

Internal Hero Banner Image

.

W TK Maxx odpowiedzialna postawa ma znaczenie

Wraz z innymi sieciami sklepów należącymi do naszej firmy zmniejszamy nasz ślad węglowy oraz wpływ naszej działalności na środowisko, podejmując inicjatywy przyjazne naturze i umożliwiające nam osiągnięcie wspólnych celów.

Nasze działania

Zerowa emisja netto

Celem TK Maxx i Homesense* jest osiągnięcie zerowej emisji netto gazów cieplarnianych związanej z naszą działalnością** do 2040 roku.

* Obejmuje działalność TJX Europe

** Zakres 1 i zakres 2

Zakres 1: Emisje generowane bezpośrednio przez źródła, w których posiadaniu jesteśmy lub nad którymi mamy kontrolę

Zakres 2: Emisje generowane w sposób pośredni w wyniku zakupu energii


Energia odnawialna

W zeszłym roku* 100% energii wykorzystanej w sklepach TK Maxx i Homesense**, w których sami zarządzamy energią elektryczną, pochodziło ze źródeł odnawialnych.

* Dotyczy zakupu energii elektrycznej w roku obrotowym 2023 (luty 2022 – styczeń 2023)

** Dotyczy wyłącznie sklepów w Europie

Gospodarka odpadami

W zeszłym roku odzyskaliśmy z wysypisk śmieci 99% odpadów powstałych w wyniku działalności TK Maxx i Homesense*.

* Dotyczy sklepów, w których zarządzaliśmy gospodarką odpadami w roku obrotowym 2023 (luty 2022 – styczeń 2023)

Nasze inicjatywy

Zerowa emisja netto

Pragniemy nadal zmniejszać naszą emisję gazów cieplarnianych poprzez wdrażanie rozwiązań poprawiających naszą efektywność energetyczną oraz kupowanie energii ze źródeł odnawialnych.

Od 2018 roku instalujemy w naszych sklepach i centrach dystrybucyjnych oświetlenie LED, co przekłada się na zmniejszanie zużycia energii elektrycznej.

W latach obrotowych 2017-2023 zmniejszyliśmy emisję gazów cieplarnianych związaną z naszą działalnością*
o 85%.
 

* Zakres 1 i zakres 2

Zakres 1: Emisje generowane bezpośrednio przez źródła, w których posiadaniu jesteśmy lub nad którymi mamy kontrolę

Zakres 2: Emisje generowane w sposób pośredni w wyniku zakupu energii


 

 

Image
TK_Static2ColumnC_1080

Energia odnawialna

W zeszłym roku* 100% energii wykorzystanej w sklepach TK Maxx i Homesense**, w których sami zarządzamy energią elektryczną, pochodziło ze źródeł odnawialnych.  
 

* Dotyczy zakupu energii elektrycznej w roku obrotowym 2023 (luty 2022 – styczeń 2023)

** Dotyczy wyłącznie sklepów w Europie
 

 

Image
TK_Static2ColumnC_1080 2

Gospodarka odpadami

Wdrożyliśmy szereg inicjatyw obejmujących m.in. centra odzyskiwania i recyklingu, dzięki którym możemy ponownie wykorzystywać i poddawać recyklingowi wieszaki, karton czy plastik.

Image
TK_Static2ColumnC_
Image
Info icon

Informacja dotycząca bezpieczeństwa

Wycofanie produktu -Ładowarki bezprzewodowe

Wycofanie produktu -Kask rowerowy DUNLOP

Wycofanie produktu -Uniwersalny Adapter Podróżny Wenger

Wycofanie produktu -Bezprzewodowa ładowarka Cylo

Zamów newsletter