Środowisko naturalne

Środowisko naturalne

Zależy nam, by wywrzeć pozytywny wpływ na świat, w którym żyjemy i prowadzimy naszą działalność biznesową.
Od dawna staramy się realizować inicjatywy, które są korzystne dla naszej firmy i jednocześnie przyjazne środowisku.
Nieustannie poszukujemy sposobów na zminimalizowanie naszego wpływu na planetę.

Ślad węglowy

Jako posiadacze akredytacji Carbon Trust Standard, w ubiegłym roku zmniejszyliśmy nasz ślad węglowy o ponad 15% i jesteśmy na dobrej drodze do zmniejszenia go o 30%* do 2020 roku.
W skali globalnej plasujemy się na szczycie listy w porównawczym teście węglowym Carbon Disclosure Project (CDP).

*w stosunku do 2010 r.

Redukcja odpadów

Naszym celem jest zredukowanie odpadów do zera.
Większość odpadów eksploatacyjnych oraz tych pochodzących ze sklepów wysyłamy do recyklingu.
91% tych odpadów zamiast trafiać na wysypiska, zostaje przetworzona – nad resztą wciąż pracujemy.

Oszczędzanie energii

Wprowadziliśmy oświetlenie LED we wszystkich naszych nowych sklepach oraz centrach dystrybucyjnych. 
Zapewnia to o 65% większą wydajność i zmniejsza zużycie energii w każdym nowym sklepie o 42%, a w centrach dystrybucyjnych o 45%.

Wraz z naszymi partnerami logistycznymi staramy się zmaksymalizować wykorzystanie naszych pojazdów i usprawnić zarządzanie trasami dostaw, oferując szkolenia kierowców i inwestując w technologie takie jak śledzenie pojazdów.

Redukcja
odpadów z plastiku

Inwestujemy w trzy innowacyjne projekty mające na celu zmniejszenie ilości plastikowych odpadów jednorazowego użytku. 

Sprzątanie
oceanu

Pilotażowy projekt mający na celu oczyszczenie Pacyfiku z połowy śmieci do 2025 roku.

Plastikowy
kolektyw

Innowacyjny projekt pilotażowy, który zamienia plastikowe odpady w źródło dochodu dla mieszkańców wysp Pacyfiku.

Nasze podejście do
plastiku jednorazowego
użytku

Zidentyfikowaliśmy najbardziej szkodliwe plastikowe odpady oceaniczne i usunęliśmy je ze wszystkich naszych sklepów i biur, w tym plastikowe butelki po napojach, jednorazowe torby, słomki, plastikowe kubki i nieulegające biodegradacji chusteczki.
Aby pomóc naszym klientom obniżyć zużycie jednorazowych toreb na zakupy, oferujemy torby wielokrotnego użytku.
W ich cenę wliczona jest darowizna na rzecz Akademii Przyszłości Stowarzyszenia WIOSNA.