Polityka Prywatności i cookies

Data ostatniej zmiany: 17.03.2014

Składając podanie o pracę, robiąc u nas zakupy lub wysyłając do nas zapytanie zdarza Ci się dzielić z nami swoimi danymi osobowymi. Niniejsze zasady określają, w jaki sposób zbieramy takie dane i co robimy, aby były one u nas bezpieczne. TK Maxx jest nazwą handlową firmy TJX Poland sp. z o.o. TJX Poland sp. z o.o., będąca zarazem administratorem danych osobowych, którymi dzielisz się z nami. To spółka prawa polskiego zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 329191, NIP: 7010180987, REGON 141840908, kapitał zakładowy: 35000000 PLN, z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 104/122, 00-017, w Warszawie, w Polsce.

Te zasady polityki prywatności są oświadczeniem najbardziej aktualnym, mającym pierwszeństwo przed wszystkimi innymi oświadczeniami na tej stronie lub w sklepie. Będziemy zawsze określać u góry zasady, gdy tylko zostaną zaktualizowane.

Odnośniki do stron internetowych podmiotów trzecich znajdujące się na naszej stronie nie podlegają naszym zasadom polityki prywatności, zatem gorąco zalecamy sprawdzenie zasad i warunków polityki prywatności umieszczonych na stronie podmiotu trzeciego.

Jeśli masz jakieś pytania bądź wątpliwości odnośnie zasad polityki prywatności lub bezpieczeństwa swoich danych osobowych, prosimy o kontakt z nami pod adresem data_protection@tjxeurope.com

KIEDY ZBIERAMY DANE OSOBOWE?

 • Kiedy korzystasz z naszej strony
 • Kiedy wchodzisz do naszych sklepów i jesteś nagrywany na kamerach CCTV, używanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa
 • Kiedy kupujesz produkty w naszych sklepach
 • Kiedy zwracasz towar
 • Kiedy składasz podanie o pracę
 • Kiedy korzystasz z promocji lub uczestniczysz w konkursie
 • Kiedy bierzesz udział w badaniu klienta
 • Kiedy kontaktujesz się z nami, aby podzielić się swoim komentarzem, aby zadać pytanie lub złożyć skargę lub kiedy odpowiadasz na wiadomość, którą do Ciebie przesłaliśmy 
 • Kiedy zgadzasz się, by zostać umieszczonym na naszej liście mailingowej
 • Kiedy zgadzasz się dzielić treściami dotyczącymi twojej osoby na naszej stronie internetowej, bez względu na to czy jest to bezpośrednie zamieszczenie przez Ciebie treści, czy też zamieszczasz treści na jednym z naszych serwisów społecznościowych lub też używasz tzw. hashtagów lub innych identyfikatorów, których używamy, aby zintegrować treści z mediów społecznościowych z naszą stroną internetową.    

UWAGA

Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia, minimalny wiek uprawniający do uczestnictwa w promocji to 18 lat. Nasze sklepy mogą poprosić o przedstawienie dowodu potwierdzającego wiek, jeśli kupowany jest produkt na który nałożone zostało ograniczenie wiekowe, a dla pracownika nie jest jasne, że dana osoba spełnia takie wymaganie.

Rodzaj zbieranych przez nas danych zależy od tego, czego mają dotyczyć lub od tego, jak wielu danych potrzebujemy, żeby Cię zidentyfikować i rozwiązać Twój problem.

 • Twój adres elektroniczny, jeśli nam go podasz (kliknij tutaj, aby zobaczyć jak możesz poprosić o przesyłanie wiadomości reklamowych lub jak poprosić o zaprzestanie ich wysyłania)
 • Twój adres IP, byśmy, po uzyskaniu Twojej zgody, mogli użyć odpowiednich plików cookies, aby pomóc Ci w wizytach na naszej stronie (kliknij tutaj, aby zobaczyć jak wykorzystujemy pliki cookies)
 • Twój podpis i inne odpowiednie informacje, kiedy dokonujesz zwrotu w naszym sklepie, aby potwierdzić otrzymanie zwrotu pieniędzy i pomóc nam ustrzec się przed kradzieżami
 • Materiał filmowy z Twoim wizerunkiem przechwytywany przez kamery CCTV, kiedy znajdujesz się na naszych obiektach. Kamery CCTV są przez nas wykorzystywane do celów związanych z bezpieczeństwem oraz w celu zapobiegania przestępstwom i ich wykrywania
 • Twoje dane kontaktowe, jeśli bierzesz udział w konkursie
 • Twój wizerunek oraz inne dane osobowe, które zawierasz w ramach treści, które zamieszczasz na naszej stronie internetowej (takie jak komentarze, zdjęcia lub filmy), jak również nazwę twojego konta, z  którego zamieszczasz treści. Wykorzystujemy te informacje, aby wyświetlić Twoje treści na stronie internetowej i naszych stronach społecznościowych oraz aby kontaktować się z Tobą w celu użycia Twoich treści, ale innych niż te zamieszczone na stronie internetowej. Możemy od czasu do czasu, zamieszczać te informacje w naszych reklamach oraz kampaniach marketingowych, ale jedynie pod warunkiem uzyskania Twojej zgody przed takim działaniem.   

Ponadto, możemy też korzystać z podawanych danych osobowych do naszych celów wewnętrznych, takich jak na przykład administracja strony internetowej, analiza, raporty oraz cele dot. zgodności lub związane z poprawą doboru towaru, poprawa obsługi klienta lub zaproszenie do udziału w badaniu klienta (po uzyskaniu zgody).

Powrót do góry

Utrzymujemy odpowiednią ochronę bezpieczeństwa administracyjnego, technicznego i fizycznego, by chronić dane przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem bądź nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, wprowadzeniem zmian lub zniszczeniem danych osobowych podanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, w naszych sklepach lub innymi sposobami.

Powrót do góry

Możesz poprosić o kopię swoich danych osobowych przechowywanych przez nas i masz prawo do poprawiania wszelkich niedokładnych danych na swój temat, a także zmiany tych danych oraz ich usunięcia. TJX w Wielkiej Brytanii wymaga przedstawienia dowodu tożsamości przed wydaniem jakichkolwiek danych. Wszelkie prośby o dostęp lub zapytania związane z dostępem należy wysyłać adresując je do Data Protection Officer, TJX Europe, 50 Clarendon Road, Watford, W17 1TX, UK lub elektronicznie na adres data_protection@tjxeurope.com

Powrót do góry

Kiedy korzystasz z naszej strony internetowej, otrzymujesz od nas list elektroniczny lub bierzesz udział w konkursie, możesz otrzymać propozycję zapisania się na naszą listę mailingową, aby otrzymywać nasz newsletter, w którym znajdziesz bieżące informacje na temat nowych, ciekawych produktów, które znalazły się w naszych sklepach.

Jeśli nie chcesz już otrzymywać naszych wiadomości, istnieje kilka sposobów na to, aby wypisać się z listy.

Kliknij link „Wypisz mnie z listy osób otrzymujących newsletter” znajdujący się u dołu każdego newslettera. Gdy pojawi się strona wypisowa należy upewnić się, że adres elektroniczny jest identyczny z tym, który został użyty podczas zapisu na newsletter. Po zatwierdzeniu zgodności adresów należy kliknąć „Wypisz mnie z listy osób otrzymujących newsletter”

Skontaktuj się z nami, a my usuniemy Twój adres z listy. Kliknij tutaj, aby zobaczyć dane kontaktowe.

Powrót do góry

Nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie ujawniamy danych osobowych naszych klientów, osób odwiedzających naszą stronę internetową lub osób składających podanie o pracę, z wyłączeniem opisanych w niniejszej polityce prywatności lub gdy uzgodniono inaczej.

Korzystamy z usług podmiotów trzecich, aby wykonywały czynności w naszym imieniu, np.:

 • Do pomocy przy stronie internetowej (np. firmy analityczne lub zajmujące się technologiami)
 • Kiedy składasz u nas podanie o pracę przez Internet (patrz: „Jak chronimy Twoje dane, gdy składasz podanie o pracę?”)
 • Jeżeli prosimy o podanie niezależnej informacji zwrotnej dotyczącego naszych produktów i usług
 • Kiedy korzystamy z pomocy podmiotów trzecich do wykonania dla nas usług, mogą one korzystać z danych osobowych ściśle według instrukcji i nigdy dla własnych celów

TJX Poland sp. z o.o jest spółką powiązaną firmy TJX Companies, Inc., mającej siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Możemy dzielić się podawanymi przez Ciebie informacjami z członkami naszej grupy, tam gdzie to konieczne w związku z dostarczanymi usługami (na przykład, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do strony internetowej). W zakresie, w jakim dane osobowe są przenoszone poza Europejską Obszar Gospodarczy, mogą one być poddane prawom krajów, w których są przechowywane lub przetwarzane, przy czym kraje takie mogą stosować inny system ochrony danych osobowych niż kraj Twojego pobytu. Każde przekazanie danych osobowych odbędzie się w zgodzie ze stosownymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

W przypadku, gdy uruchamiamy promocję wraz z innymi sponsorami, Twoje dane osobowe mogą zostać takim sponsorom udostępnione, ale zostanie to określone w czasie zbierania tych informacji, a gdy nastąpi – zawiadomimy Ciebie w czytelnej formie, aby mieć pewność, że masz świadomość i zgadzasz się na tego typu udostępnianie. Nie kontrolujemy sposobu użytkowania i ujawniania Twoich danych osobowych przez innych sponsorów ani stosowanych przez nich procedur bezpieczeństwa, zalecamy zatem uważne zapoznanie się z ich zasadami prywatności.

Ponadto możemy ujawnić informacje:

 • Jeśli wymaga tego od nas prawo lub w trakcie procesu sądowego;
 • Kiedy uznamy, że ujawnienie informacji jest konieczne ze względu na zapobiegnięcie krzywdzie fizycznej lub stracie finansowej, jest związane z kryminalnym postępowaniem karnym lub potencjalną, bądź faktyczną działalnością niezgodną z prawem;
 • Jeśli TJX Poland sp. z o.o. dokonuje fuzji, sprzedaje bądź zbywa pewną część swojego przedsiębiorstwa lub aktywów, w tym informacje o klientach.

Powrót do góry

Co to są pliki cookies?

Cookies to małe pliki tekstowe, które są umieszczane podczas wizyty na stronie internetowej, na urządzeniu posiadającym dostęp do sieci (np. komputer, telefon komórkowy, tablet, itp.).

Dlaczego się z nich korzysta?

Są one wykorzystywane przez strony internetowe na różne sposoby, aby spersonalizować i ulepszyć korzystanie z witryny. Przykładowo, mogą one być używane do rozpoznania, kiedy powracasz na stronę, zapisania preferencji, monitorowania sposobu korzystania przez Ciebie z witryn w sposób zapewniający anonimowość, w celu poprawienia ich wydajności, przyjazności dla użytkownika i zapewnienia spersonalizowanych sugestii.

Jak używamy plików cookies?

Na tej stronie używamy plików cookies po uzyskaniu Twojej zgody. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wyłączania plików cookie, na używanie których nie wyraziłeś zgody, znajdziesz w sekcji „Jak mogę odmówić korzystania z cookies?” Poniżej przedstawiamy klasyfikację plików cookies, których używamy oraz zestawienie celów dla których możemy je wykorzystać, sporządzoną według przewodnika kategorii cookies Międzynarodowej Izby Handlowej.

Bezwzględnie konieczne

Ciasteczka te są niezbędne, aby umożliwić poruszanie się po naszej stronie internetowej i korzystać z jego możliwości. Bez tych plików cookies usługi, z których chcesz skorzystać (jak zakupy, „koszyki” itp.) nie mogą być świadczone. Te pliki cookies nie są wykorzystywane do oferowania produktów lub usług.

Wydajnościowe

Ciasteczka te gromadzą informacje o tym, jak goście naszej witryny z niej korzystają – na przykład, które strony odwiedzają najczęściej i czy otrzymują komunikaty o błędach na poszczególnych stronach. Te cookies nie gromadzą danych osobowych, które identyfikują gości. Wszystkie informacje, które zapisują te pliki cookie są traktowane zbiorczo i, co za tym idzie, anonimowo. Zebrane informacje są wykorzystywane wyłącznie do ulepszenia sposobu działania naszej strony. Te pliki cookies nie są wykorzystywane do oferowania produktów lub usług.

Funkcjonalne

Te pliki cookies pozawalają naszej witrynie zapamiętać, dokonywane przez Ciebie na niej wybory (takie jak nazwa użytkownika, języka lub regionu, w którym się znajduje) i do zapewnienia ulepszonych i bardziej osobistych funkcjonalności. Mogą one być również wykorzystywane do zapamiętania dokonanych zmian na tych częściach witryny, które można dostosować. Zgromadzone w tych plikach cookies informacje są anonimowe i nie mogą służyć do śledzenia Twojej aktywności na innych witrynach. Te pliki cookies nie są wykorzystywane do oferowania produktów lub usług.

Kierunkowe

Pliki te są wykorzystywane do dostarczenia reklamy bardziej dopasowanej do Twoich zainteresowań. Mogą one być również wykorzystywane w celu ograniczenia liczby wyświetleń danej reklamy, jak również w celu dokonania pomiaru skuteczności kampanii reklamowej. Mogą także być umieszczone na Twoim urządzeniu przez nas lub przez osoby trzecie za naszą zgodą. Gdy są one umieszczone przez nas, mogą być tylko przez nas używane, aby dostarczać reklamy bardziej dopasowane do Ciebie. Gdy są one umieszczone przez osobę trzecią za naszą zgodą, mogą zostać wykorzystane przez tę osobę trzecią i inne osoby trzecie w celu dostarczania reklam bardziej dopasowanych do Twoich zainteresowań. Przykładowo, jeżeli zdecydujesz się na dołączenie do różnych grup społecznościowych (takich jak Facebook czy Pinterest) za pośrednictwem naszej strony internetowej, te portale społecznościowe mogą umieszczać pliki cookie na Twoim urządzeniu i używać ich do kierowania do Ciebie reklamy na swoich lub innych stronach internetowych.

Cookies, których używamy na naszej stronie internetowej, są następujące:

Bezwzględnie konieczne

Brak

Wydajnościowe

Tkmaxx.pl cookie

S_cc

_utmz

S-sq

_utma

_utmb

_utmc

S_lastvisit

Funkcjonalne

Tkmaxx.pl cookie

PHPSESSID

Cookies innych witrynName Host
_atuvc www.addthis.com
uid www.addthis.com
S-vi www.2o7.net

Kierunkowe

Brak

Jak możesz odmówić umieszczania plików cookies?

Twoja przeglądarka może być ustawiona do odmowy umieszczania cookies w urządzeniu lub zgłaszania przed wprowadzeniem tych plików cookies. Sposób ustawienia zależy od rodzaju używanej przeglądarki. Szczegóły dotyczące sposobu zarządzania plikami cookies są dostępne (w zależności od rodzaju przeglądarki) na www.allaboutcookies.org lub www.aboutcookies.org, w języku angielskim. Znajdują się tam instrukcje dotyczące sposobu usuwania plików cookies lub zarządzania tymi, które zostały umieszczone na urządzeniu, w zależności od przeglądarki. Jeśli używanej przeglądarki nie ma na liście, kliknij przycisk na pasku Pomoc w przeglądarce i poszukaj informacji na temat plików cookies. Znajdziesz tam wyjaśnienia, w jaki sposób usunąć lub zarządzać plikami cookies. Wykonaj odpowiednie instrukcje.

Pamiętaj, że jeśli odmówisz zgody na umieszczenie cookies na Twoim urządzeniu, niektóre części tej witryny mogą nie być dostępne.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat plików cookies?

Informacje na temat plików cookies można znaleźć pod adresem www.allaboutcookies.org (w języku angielskim).

Internet Advertising Bureau prowadzi przewodnik w zakresie reklamy behawioralnej i prywatności w Internecie, dostępny na stronie www.youronlinechoices.eu (w języku angielskim).

Przewodnik po plikach cookies Międzynarodowej Izby Handlowej w Wielkiej Brytanii można znaleźć na jej stronie internetowej w www.international-chamber.co.uk/our-expertise/digitaleconomy (w języku angielskim).

JAK CHRONIMY TWOJE DANE, GDY SKŁADASZ PODANIE O PRACĘ?

Składając podanie o pracę w TJX Poland sp. z o.o. możesz wysłać swoje CV i inne odpowiednie dane osobowe za pośrednictwem naszej strony internetowej. Poprosimy Cię o rejestrację, w trakcie której będziesz musiał podać swój adres email oraz hasło. Wszelkie podawane przez Ciebie informacje są przechowywane w bazie danych zarządzanej w naszym imieniu przez dostawcę usługi w Stanach Zjednoczonych. Jest on upoważniony do korzystania z danych tylko w związku administracją, zarządzaniem i utrzymaniem naszej bazy danych CV i może przetwarzać Twoje dane tylko zgodnie z naszymi instrukcjami. Wysłane przez Ciebie dane są przez nas używane do przetworzenia Twojego podania. Przekazując nam swoje CV i inne dane osobowe niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacji, jednocześnie potwierdzasz, że zgadzasz się na zbadanie przez nas Twojej aplikacji w celu przeprowadzenia rekrutacji, a także zgadzasz się na przechowywanie aplikacji w bazie danych umieszczonej poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jeśli składając podanie, składasz formularz w jednym z naszych sklepów lub wysyłasz go pocztą, to przechowamy go bezpiecznie przez pewien ograniczony czas, odpowiedni dla dostępnych wakatów.

Twoje dane będą przez nas udostępniane wyłącznie w zakresie i w sposób określony przez Ciebie bądź w zgodzie z niniejszymi zasadami polityki prywatności. Dane kandydatów, którzy zostali odrzuceni w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone w odpowiednim czasie, gdy tylko zostanie obsadzony dany wakat lub inne odpowiednie wakaty, lub gdy zostanie zakończony proces rekrutacji.

Powrót do góry