Zwrot podatku VAT w ramach Global Blue

Uprzejmie informujemy, że turyści, którzy na stałe mieszkają poza obszarem Unii Europejskiej mają możliwość uzyskać zwrot podatku VAT za kupione w Polsce produkty, jeśli są one wywożone w stanie nienaruszonym poza obszar Unii Europejskiej. Minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, na jednym formularzu zwrotu podatku (Tax Refund Cheque) z dołączonym do niego paragonem z kasy fiskalnej, uprawniająca do zwrotu VAT, wynosi 200 zł.

W jaki sposób ubiegać się o zwrot podatku VAT?

1. W sklepie należy poprosić pracownika o wystawienie formularza zwrotu podatku (TAX FREE FORM), gdzie zostaną zawartę imię, nazwisko, adres i numer paszportu osoby ubiegającej się o zwrot podatku VAT. Paragon z kasy fiskalnej powinien być dołączony do formularza i daty zarówno na formularzu, jak i na paragonie powinny być zgodne.  

2. Kupione towary w nienaruszonym stanie, formularz (TAX FREE FORM) z załączonym paragonem z kasy fiskalnej oraz paszport powinny być przedstawione celnikowi w Urzędzie Celnym na ostatniej granicy UE. Brak pieczęci celnika Urzędnu Celnego na formularzu zwrotu podatku TAX FREE FORM) oznacza odmowę refundacji. 

3. Pieniądze w ramach refundacji Global Blue można otrzymać w najbliższym Punkcie Obsługi Klienta Global Blue lub w jednym z partnerskich Punktów Refundacji.  Należy poinformować podróżnego, iż zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny uzyskał potwierdzenie wywozu zakupionego towaru poza terytorium UE nie później niż w ostatnim dniu 3-go miesiąca następującym po miesiącu, w którym dokonał zakupu.

Więcej informacji na www.global-blue.com