Foundation Comms May 2020

Jesteśmy dumni, że fundacja TK Maxx i Homesense przekazała lokalnym społecznościom 1 700 000 funtów (8 700 000 zł)** na walkę ze skutkami Covid-19. Dodatkowo, nasze europejskie sklepy TK Maxx i Homesense przekazały żywność o warości 6 000 000 funtów (30 700 000 zł)*** na rzecz lokalnie działających europejskich organizacji charytratywnych, w tym polskiego Banku Żywnosci.

***Szacowana wartość pomocy

Ostatnia zbiórka żywności została przekazana do polskiego Banku Żywności na początku roku 2021.

Program Fundacji jest podzielony na dwie części i sfinansuje:

Fundusz społeczny, 1 000 000 funtów (5 100 000 zł)**

Fundusz społeczny przeznaczony jest na pomoc lokalnym organizacjom charytatywnym, zaangażowanym w walkę z wirusem Covid-19. Pracownicy sklepów TK Maxx, centrów dystrybucyjnych i biur w całej Europie mają możliwość nominowania organizacji charytatywnych, które pełnią kluczową rolę w lokalnych społecznościach, wspierając osoby najbardziej narażone na zachorowanie.

Fundusz na rzecz walki z Covid-19, 700 000 funtów (3 500 000 zł)**‎‎

Druga część programu to fundusz na rzecz walki z Covid-19 w wysokości 700 000 funtów (3 500 000 zł)**‎ także finansowany przez Fundację. W ramach tego funduszu przekazane zostaną osobne kwoty na wsparcie organizacji charytatywnych, pracujących na rzecz zdrowia psychicznego i pomocy medycznej w Polsce. Należą do nich projekt Stowarzyszenia Wiosna: Dobre Słowa – telefon dla seniorów, wspierający osoby starsze z problemami zdrowia psychicznego przebywające w izolacji oraz Polski Czerwony Krzyż pomagający osobom dotkniętym wirusem Covid-19. Fundusz zawiera również element wsparcia dla Stowarzyszenia Wiosna, naszego krajowego partnera charytatywnego, który ma na celu chronić ich dochody.

Program ten jest dodatkiem do darowizny przekazanej przez Fundację w wysokości 135 000 funtów (690 000 zł)** na rzecz organizacji Disaster Relief Alliance prowadzonej przez Brytyjski Czerwony Krzyż, która asystuje przełomowym globalnym strategiom reagowania kryzysowego i jest wykorzystywana przy wspieraniu osób dotkniętych kryzysem związanym z Covid-19 na całym świecie.

Louise Greenlees, prezeska TJX Europe‎:

„Nasze serca łączą się z tymi, którzy zostali dotknięci przez epidemię wirusa Covid-19. Obserwujemy wiele przykładów okazywania sobie wzajemnej życzliwości i dzielenia się dobrem. Jesteśmy również wdzięczni, że w czasach, kiedy pomoc jest szczególnie potrzeba, nasza brytyjska Fundacja TK Maxx i Homesense może odegrać choćby niewielką rolę we wspieraniu tych, którzy tej pomocy teraz potrzebują.”

Wspieramy organizacje charytatywne za pośrednictwem funduszu na rzecz walki z ‎Covid-19‎

Naszą pasją jest pomaganie lokalnym społecznościom. Chcesz wiedzieć więcej o tym, jak Fundacja TK Maxx i Homesense wspiera dwie organizacje charytatywne w Polsce?

Projekt Szlachetna Paczka Stowarzyszenia WIOSNA

Oto jak projekt Szlachetna Paczka Stowarzyszenia WIOSNA pomaga osobom dotkniętym wirusem Covid-19. Program obejmuje badania nad zagadnieniem samotności i długofalowymi skutkami izolacji wśród osób w grupach wykluczonych społecznie oraz uruchomienie telefonu zaufania dla osób starszych, obsługiwanego przez psychologów i wolontariuszy, którzy utrzymują regularny kontakt telefoniczny z osobami samotnymi.

Przekazane środki zostaną przeznaczone na pomoc w podnoszeniu świadomości na temat projektu dzięki nowej kampanii plakatowej w szpitalach, a także na zwiększenie o 100% zasięgu działalności telefonu zaufania, poprzez zaangażowanie dodatkowego psychologa i otwarcie dodatkowej linii wsparcia na najbliższe miesiące.

Polski Czerwony Krzyż

Polski Czerwony Krzyż wspiera lokalne szpitale, izby i stacje pogotowia ratunkowego, zapewniając im niezbędny sprzęt i dostawy paczek żywnościowych. Osoby przebywające na kwarantannie mogą także liczyć na wsparcie ratowników Polskiego Czerwonego Krzyża. Tym, którzy nie mogą wyjść z domu zapewnią najpotrzebniejsze rzeczy, takie jak żywność i lekarstwa, będą także wspierać osoby potrzebujące pomocy w przygotowaniu posiłków, sprzątaniu, odbieraniu przesyłek oraz oferując wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego. Ponadto miejscowe oddziały zorganizują akcje oddawania krwi oraz kampanie informacyjne zachęcające do bycia dawcą.

Przekazane środki posłużą do modernizacji magazynu pomocy humanitarnej PCK w Lublinie. PCK przygotowuje tymczasowe punkty pobytu dla osób zarażonych wirusem Covid-19. Pomaga też w zakupie wyposażenia magazynu (namiot, łóżko polowe, krzesła i stoły, pościel, oświetlenie itp.). W dalszej perspektywie sprzęt może być wykorzystany w innych akcjach humanitarno-ratowniczych realizowanych przez Grupy Ratownicze i Grupę Pomocy Humanitarnej – w akcjach pomocowych podczas wydarzeń o dużej skali, w tym wypadków komunikacyjnych w transporcie masowym i powodzi.

Fundacja TK Maxx i Homesense jest organizacją charytatywną zarejestrowaną w Anglii i ‎Walii (1162073) i zarejestrowaną jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Anglii i ‎Walii (9156201). Zarejestrowana pod adresem: 50 Clarendon Road, Watford, WD17 1TX, ‎Wielka Brytania.‎

**Przelicznik z dnia 20 styczeń 2021 – xe.com