Foundation Comms May 2020

Z dumą ogłaszamy, że brytyjska fundacja TK Maxx i Homesense przekaże 1,7 miliona funtów (8 808 465 zł)** na wsparcie społeczności dotkniętych Covid-19. Program pomocy Fundacji składać się będzie z 2 następujących części:

Fundusz na rzecz społeczności lokalnych1 milion funtów (5 181 450 zł)**

Fundusz na rzecz społeczności lokalnych zostanie przeznaczony na dofinansowanie lokalnych organizacji charytatywnych dotkniętych skutkami Covid-19. Pracownicy sklepów, centrów dystrybucji i biur TK Maxx w całej Europie (w tym w Polsce) będą mieli możliwość złożenia wniosku o darowiznę dla lokalnych organizacji charytatywnych, które pomagają najbardziej potrzebującym grupom w danej społeczności.

Fundusz przeznaczony na rzecz walki z Covid-19700 tysięcy funtów (3 627 015 zł)**

Drugą częścią programu jest fundusz przeznaczony na rzecz walki z wirusem Covid-19 o wartości 700 000 funtów  (3 627 015 zł)**, również sfinansowany przez Fundację TK Maxx i Homesense z Wielkiej Brytanii. Środki te będą przekazane na rzecz organizacji zajmujących się wsparciem zdrowia psychicznego (w Polsce będzie to projekt „Telefon dla Seniora” Szlachetnej Paczki) oraz organizacji wspierających służby medyczne i osoby dotknięte przez Covid-19 (Polski Czerwony Krzyż). Fundusz obejmuje również pomoc naszym krajowym partnerom charytatywnym (w Polsce jest to Stowarzyszenie WIOSNA) w celu ochrony ich dochodów oraz ciągłości ich działania.

Wsparcie Fundacji TK Maxx i Homesense w wysokości 135 000 funtów (699 526 zł)** otrzymała również Foundation of to the Disaster Relief Alliance prowadzona przez brytyjski Czerwony Krzyż, który globalnie pomaga osobom dotkniętym kryzysem wywołanym przez wirus Covid-19.

Louise Greenlees, Prezes TJX Europe:

„Nasze serca łączą się z tymi, którzy zostali dotknięci przez epidemię wirusa Covid-19. Obserwujemy wiele przykładów okazywania sobie wzajemnej życzliwości i dzielenia się dobrem. Jesteśmy również wdzięczni, że w czasach, kiedy pomoc jest szczególnie potrzeba, nasza brytyjska Fundacja TK Maxx i Homesense może odegrać choćby niewielką rolę we wspieraniu tych, którzy tej pomocy teraz potrzebują.”

Informacje od Stowarzyszenia WIOSNA

Stowarzyszenie WIOSNA nadal udziela pomocy potrzebującym osobom, wspierając dzieci i rodziców w kreatywnej edukacji online w oparciu o metodologię Akademii Przyszłości, a także uruchamiając telefon wsparcia dla osób starszych dotkniętych izolacją i samotnością. Więcej o programach tu i tu

**Według przelicznika walutowego z dnia 27.04.2019 - xe.com

The TK Maxx and Homesense Foundation is a registered charity in England and Wales (1162073) Registered as a company limited by guarantee in England and Wales (9156201) Registered address: 50 Clarendon Road, Watford, WD17 1TX.