Hot TK Maxx News

zamknij X

Hot TK Maxx News

Nasze zobowiązania:
Naszą działalność prowadzimy rzetelnie i uczciwie.

W TK Maxx Poland naszą pasją jest odpowiedzialny handel i prowadzenie naszej działalności w sposób rzetelny i uczciwy. Dążymy do wywierania pozytywnego wpływu na lokalne społeczności, ograniczenia szkodliwego wpływu na środowisko naturalne oraz wcielania w życie zasad odpowiedzialności i etyki, zarówno w zaopatrzeniu, jak i w sprzedaży.

Nasz program CSR opiera się na czterech filarach. Są to: społeczność, środowisko naturalne, miejsce pracy oraz rynek. Dodaj pod każdym tematem:
Naszym celem jest wywieranie pozytywnego wpływu na społeczności, w których działamy, poprzez
zapewnianie lepszej
przyszłości dzieciom.
> więcej

ŚRODOWISKO NATURALNE

Dążymy do ograniczenia
szkodliwego wpływu na
środowisko naturalne
przez odpowiednie
zarządzanie zużyciem
energii i optymalną
gospodarkę odpadami.


> więcej

MIEJSCE PRACY

Wkładamy wiele wysiłku,
by być chętnie wybieranym
pracodawcą i aby nasi utalentowani
pracownicy chcieli
z nami pozostać.> więcej

RYNEK

Mamy rygorystyczny kod postępowania dostawców i monitorujemy jego przestrzeganie. Oferujemy klientom duży wybór towarów wyprodukowanych z zachowaniem wszelkich zasad etyki biznesu.

> więcej